Vingmed B2B -verkkokaupan käyttöehdot

Vingmed B2B -verkkokauppa on Vingmed Oy:n (2790362-1) ylläpitämä yrityksille, järjestöille ja julkiselle sektorille tarkoitettu verkkokauppa. Vingmed verkkokaupassa sovelletaan Vingmed Oy:n yleisiä toimitusehtoja. https://www.vingmed.fi/yritys/toimitusehdot

Rekisteröitymällä Vingmed B2B-verkkokauppaan (”Verkkokauppa”) asiakas vakuuttaa perehtyneensä  Vingmedin yleisiin toimitusehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan toimiin Vingmedin verkkokaupoissa: vingmedverkkokauppa.fi sekä vinglabverkkokauppa.fi.

Verkkokaupassa asiointi ja rekisteröityminen

Tehdäkseen tilauksen Verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt Verkkokaupan asiakkaaksi.

Rekisteröityminen edellyttää, että yritys on merkitty kaupparekisteriin ja sillä on toimitus- ja laskutusosoite Suomessa.

Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Vingmed Oy:lle, jolla on oikeus hyväksyä verkkokaupan asiakkaat.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Vingmed Oy:lle. Vingmed Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos Vingmed Oy epäilee asiakkaan tunnuksia käytettävän väärin.

Rekisteröityminen on maksutonta. Rekisteröitynyt asiakas voi tarkastella aikaisempia tilauksiaan omilta sivuilta ja seurata myös uusimman tilauksen toimituksen etenemistä.

Viestintä

Viestintä Verkkokaupassa tapahtuu sähköpostitse. Verkkokaupan asiakkaana hyväksyy, että kaikki sähköisessä muodossa toimitetut sopimukset, tiedotteet sekä muut viestit ovat yhtä sitovia kuin kirjallisessa muodossa toimitettavat viestit.

Vingmed Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden
katkoksen takia.

Asiakaspalvelu

Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä Vingmed Oy:n asiakaspalveluun:

Asiakaspalvelu
Arkisin 8 – 16. Pyhäpäiviä edeltävinä arkipäivinä palvelemme klo 8-14.
+ 358 (0)20 730 0350
asiakaspalvelu@vingmed.fi